REZERVIRAJ SADA

Kontakt:
Pon-Pet: 08-16:00 |Sub: | Ned: |

Izvješća i objave

lipanj 21st, 2013

TAGS

I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 • 2018.

Financijsko izvješće za III.tromjesečje 2018. – Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za za III.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

Financijsko izvješće za I.polugodište 2018. -Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I.polugodište 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

Financijsko izvješće za I.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

 

 • 2017

Izvješće neovisnog revizora za 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Izvješće neovisnog revizora za 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Godišnje financijsko izvješće za 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Godišnje financijsko izvješće za 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I polugodište 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I polugodište 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

 

 • 2016.

Izvješće neovisnog revizora (konsolidirano) za 2016.

Izvješće neovisnog revizora za 2016.

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016. – Solaris d.d.

Godišnje nekonsolidirano izvješće za 2016. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2016. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I polugodište 2016. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2016. – Solaris d.d.

 

 • 2015.

Izvještaj neovisnog revizora 2015.

Godišnje financijsko izvješće Društva za 2015.

Financijsko izvješće za I polugodište 2015. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2015. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2015. – Solaris d.d.

 • 2014.

Izvještaj neovisnog revizora 2014.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2014. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za drugo tromjesečje 2014.god. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za treće tromjesečje 2014.god.

Godišnje izvješće za 2014.god. – Solaris d.d

 • 2013.

Izvještaj neovisnog revizora 2013.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2013. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2013. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2013. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2013.god. – Solaris d.d

 • 2012.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2012. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2012. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2012. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2012. – Solaris d.d.

 • 2011.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2011. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2011. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2011. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2011.- Solaris d.d.

 • 2010.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2010. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2010. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2010. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2010. – Solaris d.d.

 • 2009.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za IV tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2009. – Solaris d.d.

 

II   GLAVNA SKUPŠTINA

 • 2018.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 27.06.2018.

Prava dioničara za Glavnu skupštinu-2018

Poziv za Glavnu skupštinu 27.06.2018. – Solaris d.d.

 • 2017.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 28.06.2017.

Prava dioničara za Glavnu skupštinu – 2017.

Poziv za Glavnu skupštinu 28.06.2017.

 • 2016.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 21.06.2016.

Poziv za Glavnu skupštinu 21.06.2016.

Obavijest o pravima dioničara

 • 2015.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 29.06.2015.

Poziv za Glavnu skupštinu 29.06.2015

Obavijest o pravima dioničara

 • 2014.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 23.06.2014.

Obavijest o pravima dioničara

Poziv za Glavnu skupštinu 23.06.2014

Izvanredna glavna skupština 25.04.2014. – Obavijest o održanoj skupštini

IZVENREDNA GLAVNA SKUPŠTINA 2014.G.

 

 • 2013.

Glavna skupština 26.06.2013. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

Glavna skupština 26.06.2013. – Poziv

Glavna skupština 26.06.2013.- Obavijest o održanoj skupštini

 • 2012.

Glavna skupština 26.06.2012. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

Glavna skupština 26.06.2012. – Obavijest o održanoj skupštini

Glavna skupština 26.06.2012. – Poziv

 • 2011.

1 Glavna skupština 27.06.2011. – Poziv 2

Glavna skupština 27.06.2011. – Obavijest o održanoj skupštini 3

Glavna skupština 27.06.2011. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

 • 2010.

1.1. Glavna skupština 28.06.2010. – Poziv

1.2. Obavijest o sazivanju Glavne skupštine 28.06.2010. i sklapanju Ugovora o pripajanju

1.3. Glavna skupština 28.06.2010. – obavijest o održanoj glavnoj skupštini

1.4. Glavna skupština 28.06.2010. – Obavijest o glasovanju na održanoj GS

1.5. Glavna skupština 28.06.2010. – Obavijest o pripajanju Solaris-trgovine

2.1. Izvanredna Glavna skupština 04.10.2010. – Poziv

2.2. Izvanredna Glavna skupština 04.10.2010. – Obavijest o održanoj skupštini

2.3. Izvanredna Glavna skupština 04.10.2010. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

3.1. Izvanredna Glavna skupština 29.11.2010. – Poziv

3.2. Izvanredna glavna skupština 29.11.2010. – Obavijest o održanoj skupštini

3.3. Izvanredna Glavna skupština 29.11.2010. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

 

III   OSTALE OBAVIJESTI

07.06.2018. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2017.-Solaris d.d.

06.06.2018. Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017.-Solaris d.d.

16.08.2017. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2016.-Solaris d.d.

02.08.2017. Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016.-Solaris d.d.

05.12.2016. Obavijest o investiciji u Konvencijski centar Solaris

11.07.2016. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2015.-Solaris d.d.

07.07.2016. Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2015.-Solaris d.d.

11.08.2015. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2014.-Solaris d.d.

16.07.2015. Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014.-Solaris d.d.

25.05.2015. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

15.05.2014. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2013.g.- Solaris d.d.

14.05.2014. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (14052014)

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013.- Solaris d.d.

11.10.2013. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (09102013)

10.06.2013. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012.g.- Solaris d.d.

10.06.2013. Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2012.- Solaris d.d.

11.07.2012. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011.g. – Solaris d.d.

27.09.2011. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2010.g. – Solaris d.d.